15 Μαρτίου 1822, η Αϊτή

αναγνωρίζει την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος!!!

Στέλνει, μάλιστα, και 45 τόνους καφέ προς πώληση για να αγοραστούν καριοφίλια, καθώς και 100 εθελοντές.

Πέθαναν όλοι στη διάρκεια του ταξιδιού…