Εξαιρετικά σπάνια εικόνα από τα τείχη γύρω από την Θεσσαλονίκη τον 19ο αιώνα.