Το 2012 πήγαν στη Γερμανία 32.660 Έλληνες, που ήταν και ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε που ξεκίνησε η δημοσιονομική κρίση.

Στα ίδια επίπεδα περίπου και το 2013 με 32.088. Το 2016 ο αριθμός, όπως ανακοίνωσε   η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας, ήταν ο μικρότερος της πενταετίας:

27.120 Έλληνες (16.059 άνδρες και 11.061 γυναίκες) πήγαν το 2016 στη Γερμανία.

Παράλληλα την ίδια χρονιά έφυγαν από τη Γερμανία 18.278 Έλληνες (11.689 άνδρες και 6.589 γυναίκες) δηλ. + 8.842 η διαφορά. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έφυγαν από τη Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος τουλάχιστον της τελευταίας δωδεκαετίας (η συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση ξεκινάει από το 2005).

Άλλες χώρες

Xώρα            Ήρθαν στη Γερμανία το 2016                Έφυγαν από τη Γερμανία το 2016
Πολωνία                   160.677                                                             133.803
Ρουμανία                  222.298                                                             162.209
Βουλγαρία                82.956                                                                55.859
Κροατία                    62.109                                                                27.474
Ιταλία                        52.564                                                                 37.656
Ουγγαρία                  51.592                                                                 42.264
Τουρκία                     28.639                                                                 24.678
Κύπρος                     492                                                                      274