Γιορτάζουμε με τους Έλληνες Συμμάχους μας την 197η επέτειο της ανεξαρτησίας τους!

Η δύναμη της διμερούς μας σχέσης είναι εμφανής στην κοινή μας εκπαίδευση, άσκηση και συνεργασία. στο #NATO.